☰ Menu Prawe Menu ☰
Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.

Poniedziałek 29.11.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Funkcje i zadania

 

 

 

 

 

 

Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS to nowoczesny podmiot leczniczy, w skład którego wchodzi kompleks ambulatoryjno - szpitalny przy ul. Górczewskiej 89 oraz zespół 5 Poradni Lekarskich na terenie Warszawy. Centrum ATTIS jako jeden z nielicznych podmiotów leczniczych na terenie Warszawy posiada możliwość objęcia pacjentów kompleksową opieką od lekarza pierwszego kontaktu, badań profilaktycznych, poprzez opiekę specjalistyczną, w tym diagnostykę laboratoryjną i medyczną oraz hospitalizację i rehabilitację.
Na mocy Uchwały Nr 103/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2011 roku z Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS połączone zostały Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych "Palma" oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lecznica Centrum". Dzięki połączeniu stworzono podmiot zapewniający szeroką dostępność do świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, zarówno z uwagi na poszerzenie oferty leczniczej Centrum ATTIS, jak i zwiększenie liczby miejsc wykonywania działalności medycznej.

 Z przyjemnością informujemy, że w dniu 6 września 2013r. Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej został przekształcony w spółkę prawa handlowego. Odbyło się to na mocy wpisu dokonanego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem: 0000476231, na podstawie Uchwały Nr 1528/280/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 sierpnia 2013r.  podjętej w oparciu o zapisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217).Powstała w wyniku powyższego przekształcenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozostaje nadal w 100% własnością Województwa Mazowieckiego (pozostajemy jednostką publiczną) i zachowuje warunki świadczenia usług publicznych (w tym umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia) na dotychczasowych warunkach. Dla nas oznacza to możliwość efektywniejszego zarządzania finansami jednostki, a dla naszych pacjentów jeszcze lepszą jakość świadczonych usług. nformujemy także, iż z dniem przekształcenia wstąpiliśmy we wszystkie prawai obowiązki, których podmiotem był samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

 

 

 

Wytworzył:
Monika Gielniowska
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 167015