☰ Menu Prawe Menu ☰
Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.

Poniedziałek 29.11.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przedmiot działalności

Celem Centrum ATTIS jest wykonywanie działalności leczniczej przez udzielanie świadczeń zdrowotnych, a także promocja zdrowia lub realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia oraz realizacja innych działań z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 

RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UDZIELANYCH W CENTRUM ATTIS SP. Z O.O.

 


LECZENIE SZPITALNE
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA 
 
CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ - HOSPITALIZACJA 
CHIRURGIA OGÓLNA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA 
GINEKOLOGIA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA 
OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
OTORYNOLARYNGOLOGIA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA 
OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA 
UROLOGIA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA 
ONKOLOGIA - ZAKŁAD ONKOLOGII KOBIECEJ
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII
POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA
 
REHABILITACJA LECZNICZA
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA
 
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
 
 
 
PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY - W PRACOWNI STACJONARNEJ
 
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ
ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
Ponadto: poradnia gastroenterologiczna, medycyna pracy z pracownią psychologii pracy i pracownią fizjologii pracy,  poradnia psychologiczna oraz diagnostyka obrazowa (rtg i usg) oraz diagnostyka laboratoryjna.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
gielniowska monika
(2013-09-09 09:19:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 167015