Majątek

Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 89 dysponuje kapitałem zakładowym w wysokości 70 155 000zł wpłaconym w całości.

Wytworzył:
Paweł Wardecki
Udostępnił:
Paweł Wardecki
(2013-09-09 10:09:05)
Ostatnio zmodyfikował:
monika gielniowska
(2014-02-27 09:47:34)